Şart ve Koşullar

§ 1

Giriş

Güncel Hizmet Şartları, Senetic Bilişim Ticaret Limited Şirketi, Esentepe Mah. Ecza Sok. Pol Center C Blok 4 1 Sisli, Istanbul, Türkiye tarafından yürütülen https://senetic.com.tr adresindeki çevrimiçi mağazanın kullanımına yönelik ilke ve şartları tanımlar ve özellikle de Müşteriler tarafından uzaktan iletişim yöntemleriyle ve Çevrimiçi Mağaza hizmetlerinin kullanımıyla Sipariş verilmesine ve satışların sonuçlandırılmasına yönelik ilkeleri tanımlar.  

Satıcıya satışla iligli herhangi bir konuda telefon veya e-posta ile ulaşmak için: +90 212 900 48 30 veya [email protected]

 

§ 2

Sözlük

Hizmet Şartlarında kullanılan terimlerin aşağıdaki anlamlara geldiği kabul edilir

1) Hizmet Sağlayıcı veya Satıcı - Senetic Bilişim Ticaret Limited Şirketi;

2) Müşteri - Sipariş veren veya vermeyi planlayan veya diğer Çevrimiçi Mağaza hizmetlerini kullanan (bundan böyle "Alıcı" olarak da adlandırılacaktır) Tüketici veya İşletme;

3) Tüketici - Doğrudan iş veya profesyonel faaliyetleriyle ilişkili olmayan bir yasal işlem yapan bir gerçek şahıs;

4) İşletme - Kanuni kapasiteye sahip olan ve iş veya profesyonel faaliyetleri ile doğrudan ilişkili işlemler yapan bir gerçek şahıs, tüzel kişi veya organizasyonel birim;

5) Müşterinin Hesabı (Hesap) - Mağazanın, Müşterinin diğer işlemlere ek olarak kişisel verileri yönetebildiği, Sipariş durumu değişikliklerine ilişkin bildirimler alabildiği, kendi verdiği Siparişlerin durumunu yönetebildiği alt sayfasıdır.

6) Hizmet Şartları - Uzaktan iletişim yöntemlerinden ve elektronik hizmet tedarikinden faydalanan bu satış Hizmet Şartları. Elektronik hizmet tedariki kapsamında, Hizmet Şartları, Elektronik Hizmet Tedariki Yasası, Madde 8'de belirtilen hizmet şartlarıdır.

7) Kayıt - Kişinin kendi isteğiyle ve ücretsiz olarak gerçekleştirilen, Müşterinin Mağaza web sitesi içinde Hizmet Sağlayıcı tarafından sunulan yönetim paneli üzerinden Müşteri Hesabı oluşturmasını içeren bir defalık işlem;

8) Çevrimiçi Mağaza senetic.com.tr (bundan böyle "Mağaza" veya "Çevrimiçi Mağaza" olarak da anılacaktır)  http://senetic.com.tr adresinde bulunan ve Hizmet Sağlayıcı tarafından Hizmet Şartlarında tanımlanan hizmetlerin sağlanması amacıyla kullanılan ve Müşterinin Sipariş vermek için kullanabildiği internet web sitesi;

9) Taraf - Senetic Bilişim Ticaret Limited Şirketi veya Müşteri;

10) Mallar (veya "mallar") - Bir Satış sözleşmesinin konusu olan somut menkul veya bir Satış sözleşmesinin konusu olan hak (ör. bir lisans);

11) Satış sözleşmesi - Senetic Bilişim Ticaret Limited Şirketi şirketinin akabinde Malların sahipliğini Müşteriye aktardığı veya aktarmayı taahhüt ettiği ve Müşterinin bunların fiyatını ödediği veya ödemeyi taahhüt ettiği bir sözleşme veya akabinde Senetic Bilişim Ticaret Limited Şirketi şirketinin söz konusu yazılım için Müşteriye kullanım hakkı aktardığı veya aktarmayı taahhüt ettiği (lisans satışı) ve Müşterinin bunun fiyatını ödediği veya ödemeyi taahhüt ettiği bir sözleşme;

12) Uzaktan sözleşme -  Senetic Bilişim Ticaret Limited Şirketi ile Müşteri arasında, düzenli bir satış veya hizmet sağlama sistemi alt yapısı kapsamında, Taraflar fiziksel olarak mevcut olmadan ve sözleşmenin sonuçlandırılmasına kadar kapsamlı bir şekilde bir veya daha fazla uzaktan iletişim yönteminin özel kullanımı ile sonuçlandırılan bir sözleşme;

13) Hizmet (Hizmetler) - Sipariş, Lisans Siparişi veya Fiyat Teklifi Talebi ve de Mağaza kapsamında sağlanan diğer hizmetler;

14) Sipariş - Müşterinin, Satış sözleşmesinin konusu olan Malların türünü ve miktarını tanımlayan, Çevrimiçi Mağaza üzerinden bir uzaktan Satış sözleşmesi sonuçlandırmaya yönelik doğrudan bir amaçla oluşturduğu, Senetic Bilişim Ticaret Limited Şirketi ile bir Satış sözleşmesini sonuçlandırma amaçlı teklifini oluşturan niyetinin beyanı;

15) Lisans siparişi - Müşterinin, kullanımı için lisans satılmakta olan yazılımın türünü ve miktarını tanımlayan, Çevrimiçi Mağaza üzerinden bir uzaktan Satış sözleşmesini (lisans satışı) sonuçlandırmaya yönelik doğrudan bir amaçla oluşturduğu, Senetic Bilişim Ticaret Limited Şirketi ile bir yazılım lisansına yönelik bir sözleşmeyi sonuçlandırma amaçlı teklifini oluşturan niyetinin beyanı;

16)   Fiyat teklifi talebi - Müşteri tarafından Mağazada bulunan form üzerinden gönderilen, talebin konusu olan Malları veya yazılımı tanımlayan ve form üzerinde Müşterinin iletişim bilgilerini içeren bir fiyat teklifi talebi.

 

§ 3

Yükümlülükler

1. Müşteri, Hizmet Sağlayıcı tarafından sağlanan Hizmetleri yasalara ve Hizmet Şartlarının hükümlerine uygun şekilde kullanmakla ve geçerli olarak yürürlükte olan genel düzenlemelerce yasaklanan içeriği sağlamamakla yükümlüdür.

2. Satıcı, Malları kusursuz olarak teslim etmekle yükümlüdür.

 

§ 4

Mağaza kullanım şartları

1. Hizmet Sağlayıcı, Çevrimiçi Mağaza üzerinden şu Hizmetleri sunar:

1) Mağazanın ürünlerini ve hizmetlerini sunmak,

2) Sipariş vermek,

3) Lisans siparişi vermek,

4) Fiyat Teklifi Talepleri göndermek,

5) Çevrimiçi Mağazada Müşteri Hesabı oluşturmak ve yönetmek;

2. Yukarıdaki paragraf 1, madde 1-4'te tanımlanan hizmetlere erişmek için kayıt gerekli değildir.

3. Yukarıdaki paragraf 1, madde 5'te tanımlanan hizmetlere erişmek için kayıt gereklidir.

4. Müşterinin Mağazayı kullanmak için internet erişimi ve internet tarayıcısı (önerilen: Mozilla Firefox 24.0 ve sonraki sürümü, Opera 10 ve sonraki sürümü, Google Chrome 28.0 veya sonraki sürümü veya MS Internet Explorer 8.0 veya sonraki sürümü) olan, çerezlerin ve Javascript komut dosyalarının etkin olduğu bir cihaza sahip olması gerekir. İnternet tarayıcılarının diğer sürümlerinin kullanılması, yukarıda listelenen sürümlerle tamamen uyumlu olmaları halinde kabul edilebilir.

5. Çevrimiçi Mağazayı güvenli bir şekilde kullanmak için Müşteri tarafından kullanılan cihazda şunların bulunması önerilir:

2) Etkin bir güvenlik duvarı,

3) Yüklü güvenliğe ilişkin tüm mevcut güncellemeleri içeren bir işletim sistemi ve internet tarayıcısı,

4) Internet tarayıcısı çerezlerinin ve JavaScript seçeneklerinin etkinleştirilmesi,

5) PDF dosyalarını okuyabilen yazılım.

6. Hizmet Sağlayıcı, aşağıdaki amaçlarla Müşterinin Mağazaya yönelik kullanımı ile ilişkili bilgi
toplamak için Çerez dosyaları kullanır:

1) Müşterinin oturumunu (oturum açıldıktan sonra) açık tutmak ve bu sayede Müşterinin Mağazanın her sayfasında Parola girme gereksinimini ortadan kaldırmak,

2) Mağaza hizmetlerini Müşterilerin ihtiyaçlarına göre uyarlamak,

3) Mağaza sayfa ziyareti istatistikleri oluşturmak,

4) Yeniden pazarlama.

 

§ 5

Sipariş verme ve Satış Sözleşmelerini sonuçlandırma

1. Müşteri, Kayıt işlemini tamamlayıp tamamlamamasından bağımsız olarak Çevrimiçi Mağaza üzerinden haftanın 7 günü, günün 24 saati Sipariş verebilir. Müşteri ayrıca telefon +90 212 900 48 30 veya e-posta [email protected] üzerinden de sipariş verebilir.

2. Microsoft lisanslarına yönelik siparişler, Mağazada şu konumda bulunan yapılandırıcı kullanılarak verilmelidir: senetic.com.tr/microsoft/.

3. Çevrimiçi Mağaza üzerinden bir Uzaktan satış sözleşmesini sonuçlandırmak için Mağazanın web sitesine gidin, Malları seçin ve Müşteriye görüntülenen iletiler veya bilgiler temelinde sonraki teknik eylemleri yerine getirerek bir Sipariş verin.

4. Etkin bir Siparişin verilmesi için Müşterinin Hizmet Şartlarını okuyup kabul etmiş olması gerekir.

5. Siparişin verilmesi, Müşteri tarafından Hizmet Sağlayıcıya yönelik olarak yapılan, Satış sözleşmesini sonuçlandırmaya yönelik bir teklif teşkil eder.

6. Müşteri bir Sipariş veya Lisans siparişi verdikten ya da bir Fiyat Teklifi talebi gönderdikten sonra, Satıcı, Hizmet talebini aldığını e-posta ile onaylayacak ve bu onay, Müşteri tarafından verilen Siparişin tüm önemli öğelerine yönelik onayı içerecektir.

7. Satıcı, müşterinin talebini değerlendirdikten sonra Müşteriye Sipariş kabulünü onaylayan bir ileti gönderecektir.

8. Müşteri, yukarıdaki paragraf 7 kapsamında belirtildiği şekilde onay aldığında Satış sözleşmesi sonuçlandırılmış olur.

9. Müşteri bir Sipariş verdikten sonra, Siparişin kısmen veya tamamen gerçekleştirilemeyeceği belirlenirse Hizmet sağlayıcı Müşteriye bu durumu derhal e-posta . Bu gibi bir durumda Müşteri, Siparişin zamanında gerçekleştirilemeyen kısmını iptal etme veya Siparişin tamamını iptal etme hakkını saklı tutar.

 

§ 6

Malların fiyatları, ödemeleri ve teslimatı.

1. Mallar için teklif edilen fiyatlara teslimat maliyetleri dahil değildir. Tam teslimat maliyetleri, Sipariş veya Lisans siparişi verilirken sağlanır. Alıcı bir Sipariş formu doldururken teslimat ve ödeme yöntemini seçer ve tercihini onaylar.

2. Tüketici olan Müşteri için bağlayıcı olan fiyat her zaman, verilmekte olan Sipariş veya Lisans siparişi sırasında geçerli olan fiyattır.

3. Mevcut ödeme ve teslimat yöntemleri, Müşteriler sipariş verme sürecindeyken belirtilir.

4. Bu tür bir ödeme yöntemi sunan ortaklar aracılığıyla gerçekleştirilen kredi veya banka kartı ödemeleri için Satıcı, ödeme kartlarına ilişkin herhangi bir veri toplamaz.

5. Mağazadaki stok durumu ve teslimat süresi ile ilgili bilgiler yalnızca yönerge niteliğindedir ve siparişin hazırlanabileceği en kısa süreyi, yani Satıcının Malları göndermek için ihtiyaç duyduğu en kısa süreyi belirtir. Her durumda, Satıcı bir Satış Sözleşmesinin imzalanmasını takiben teslimatları derhal gönderme girişiminde bulunur ve kapıda ödeme seçeği seçilmemişse Malların fiyatı ve teslimat ücreti Satıcının banka hesabına alacaklandırılır.

6. Müşterinin sipariş edilen Malları içeren bir koli teslim alırken koliyi kontrol etmesini ve şunları belirlemesini öneririz:

1) Mekanik hasar görmüş koli içeriği,

2) Eksik koli,

3) Sipariş konusu üründen farklı koli içeriği,

Müşteri, koliyi reddetme hakkına sahiptir. Bu durumda, olaya ilişkin açıklama veya notların koliyi ileten kişinin huzurunda yazılmasını ve Hizmet Sağlayıcının derhal durumdan haberdar edilmesini öneririz.

8. Tüketici olmayan bir Müşteri, koliyi teslim alırken içeriğini kontrol etmekle yükümlüdür. Ürünün hasarlı olduğu belirlenirse bunun Malları ileten tarafa bildirilmesi ve derhal Satıcı ile iletişim kurulması gerekir. Nakliye sırasında Mallarda oluşan mekanik hasara yönelik şikayetler yalnızca ve münhasıran Tüketici olmayan alıcı ve koliyi ileten tarafça imzalanmış bir hasar raporunun hazırlanması durumunda dikkate alınır.

9. Kapıda ödeme seçeneğiyle gönderilen Malların Tüketici olmayan Müşteri tarafından teslim alınmaması ve kolinin gönderene (Hizmet Sağlayıcı) iadesi durumunda, Malların gönderim ve iade maliyetleri söz konusu Müşteriye yansıtılır.

10. Taraflar teslimat zamanı konusunda başka bir anlaşmaya varmadıkça Satıcı, malların fiziksel sahipliğini veya kontrolünü Tüketiciye aktarma yoluyla, malları yersiz gecikme olmadan ve sözleşmenin imzalanmasından itibaren 30 günü aşmayacak şekilde Tüketiciye teslim eder.

11. Satıcının Tüketiciye mal gönderdiği sözleşmelerde, malların kaybına veya hasarına ilişkin risk, Tüketicinin veya Tüketici tarafından belirtilen, nakliyeci dışındaki bir üçüncü tarafın malları fiziksel olarak teslim almasıyla birlikte Tüketiciye geçer. Bununla birlikte, nakliyecinin Tüketici tarafından malları taşımak üzere görevlendirilmiş ve bu seçeneğin Satıcı tarafından sunulmamış olması durumunda, Tüketicinin nakliyeciye karşı haklarına zarar vermeyecek şekilde, nakliyeciye teslimatın ardından risk Tüketiciye geçer.

 

§ 7

Tüketici olmayan Müşterilerle ilişkili şikayet ve iade işlemleri

(İşletmeler için geçerlidir)

1. Bu paragraf yalnızca Tüketici olmayan Müşterilerle ilişkili işlemler için geçerlidir.

2. Mağazada satılan tüm Mallar, Malların tanımında açıkça kullanılmış veya yenilenmiş olarak işaretlenmemişse yenidir, fiziksel ve yasal kusur içermez.

3. Tüm yeni ve fabrikada yenilenmiş Mallar, standart üretici garantisi kapsamındadır.

4. Kullanılmış mallar, 30 günlük Satıcı garantisi kapsamındadır.

5. Malların Mağazadaki açıklaması, Malların yenilenmiş veya kullanılmış olma durumunu belirtir.

6. Satıcı, Mal Üreticilerinin web sitelerinde Malların garanti şartlarını içeren kaynaklara giden bağlantılar sağlar. Garantiler kapsamında, Mallara yönelik olarak verilen kalite garantisi açısından hangi tarafın sorumlu olduğu net bir şekilde tanımlanır ve tüm diğer garanti şartları açıkça tanımlanır.

7. Malların Satış sözleşmesinde tanımlanan amacı doğrultusunda değerini veya kullanılabilirliğini azaltacak veya mevcut durumdan ya da Malların tahsisinden kaynaklanan bir kusur içermesi durumunda garantiden sorumlu olan kuruluş (çoğu durumda Mal Üreticisi) Alıcıya karşı sorumludur.

8. Verilen kalite garantisinde tanımlanan kusur belirleme son tarihlerine uyulması için Mal kusur bildirimlerinin, bu son tarihler gelmeden önce e-posta ile veya kayıtlı posta ile gönderilmesi yeterlidir.

9. Mal kusurları garanti süresi kapsamında ortaya çıkarsa ve garanti kapsamına dahilse Müşteri, garantiden sorumlu olan kuruluş tarafından verilen garantiye uygun şekilde fiziksel kusurların düzeltilmesini veya kusur içermeyen Mal tedarikini talep etmelidir.

10. Garanti kapsamında başka bir son tarih belirtilmedikçe, son tarih, Malların Alıcıya teslim edildiği tarihten itibaren bir yıl olarak kabul edilir.

11. Tüketici olmayan Müşterilerle imzalanan Satış sözleşmelerinde, Hizmet Sağlayıcının fiziksel kusurlara yönelik garantiye ilişkin sorumluluğu hariç tutulur.

12. Garanti değerlendirme süreci sırasında hasarın Müşteriden kaynaklı nedenlerle oluştuğu belirlenirse Satıcı, garanti değerlendirmesi ile ilişkili tüm maliyetleri Müşteriye ücretlendirme hakkına sahiptir.

 

§8

Tüketicinin Sözleşmeden feragat etme hakkı (Malların iadesi)

1. Tüketici, Malların Tüketiciye tesliminden itibaren 14 (on dört) gün içinde yazılı olarak ilgili bir bildirim göndererek neden belirtmeksizin Mallara yönelik uzak Satış sözleşmesinden feragat edebilir. Son tarihe uyulması için, ilgili bildirimin son tarihten önce Satıcıya gönderilmesi gerekir. 

2. Mallara yönelik bir uzak Satış sözleşmesinden feragat durumunda, sözleşme sonuçlandırılmamış sayılır ve Tüketici tüm yükümlülüklerden muaf tutulur. Tarafların teslim ettiği ürünler, iş faaliyetlerinin normal şekilde yürütülmesi kapsamında bir değişiklik yapılması gerekmediği sürece değiştirilmemiş olarak iade edilecektir. Bu iade işlemi derhal gerçekleştirilmeli ve 14 günü aşmamalıdır.

3. Mallar Satıcının adresine iade edilmelidir.

 

Feragat durumunda  Satıcının yükümlülükleri

4. Satıcı, uygunsa teslimat maliyetleri de dahil olmak üzere, Tüketiciden alınan tüm ödemeleri yersiz gecikme olmadan ve her durumda Tüketicinin feragat etme kararı konusunda kendisine bildirimde bulunulan günden itibaren en fazla 14 gün içinde geri ödeyecektir.

5. Tüketici açık bir şekilde aksi yönde uzlaşma sağlamamışsa ve Tüketici bu geri ödeme işlemi sonucunda herhangi bir ücret tahakkuk ettirmezse Satıcı, Tüketicinin ilk işlem için kullandığı ödeme yöntemiyle aynı yöntemi kullanarak geri ödeme yapacaktır.

6. Paragraf 4'e bakılmaksızın, Tüketicinin Satıcı tarafından sunulan en uygun maliyetli standart teslimat türü dışında bir teslimat türünü tercih etmesi durumunda, Satıcı ilave maliyetleri geri ödemekle yükümlü olmayacaktır.

7. Satıcı, satış sözleşmeleri uyarınca malları kendi teslim almayı teklif etmemişse Satıcı malları iade alana kadar veya Tüketici malları geri gönderdiğine dair kanıt sağlayana kadar (hangisi önce olursa) geri ödeme işlemini bekletebilir.

 

Feragat durumunda tüketicinin yükümlülükleri

8. Satıcı malları kendi teslim almayı teklif etmemişse Tüketici malları Satıcıya veya Satıcı tarafından malları teslim almak üzere yetki verilen bir kişiye yersiz bir gecikme olmaksızın ve her durumda Satıcıya yönelik sözleşmeden feragat etme kararını ilettiği günden itibaren en fazla 14 gün içinde geri gönderecek veya teslim edecektir. Tüketici 14 günlük süre dolmadan malları geri gönderirse son tarih karşılanmış olacaktır.

9. Malların iadesinin doğrudan maliyeti Tüketiciye aittir.

10. Tüketici, malların yapısı, özellikleri ve işlevini yerine getirmek için gerekenler dışında, malların kullanımından kaynaklanan herhangi bir mal değeri kaybından sorumludur.

 

Feragat hakkına yönelik istisnalar

11. Tüketici, aşağıdaki durumlarda sözleşmeden feragat etme hakkına sahip değildir: 

1) Uygulama tüketicinin önceden açık izin vermesiyle ve tüccar tarafından sözleşme tamamen uygulandıktan sonra feragat hakkını kaybedeceğine dair bildirim almasıyla başlamışsa hizmet tam olarak gerçekleştirildikten sonraki hizmet sözleşmeleri;

2) Fiyatı, tüccar tarafından kontrol edilemeyen bir finansal piyasadaki dalgalanmalara bağlı olan ve feragat dönemi dahilinde gerçekleşebilecek malların veya hizmetlerin tedariki;

3) Tüketicinin spesifikasyonlarına uygun şekilde üretilen veya net bir şekilde kişiselleştirilmiş malların tedariki; 

4) Hızlı bozulmaya meyilli veya son kullanma tarihi yakın olan malların tedariki; 

5) Sağlığın korunması veya hijyen kaynaklı nedenlerden ötürü iadeye uygun olmayan ve teslimat sonrasında mührü açılan mühürlü malların tedariki; 

6) Teslimat sonrasında, yapısı gereği başka öğelerle ayrılmaz şekilde birleştirilen malların tedariki;

7) Satış sözleşmesinin imzalanması sırasında fiyatı üzerinde uzlaşılan, teslimatı yalnızca 30 gün sonra yapılabilen ve gerçek değeri, tüccar tarafından kontrol edilemeyen piyasa dalgalanmalarına bağlı olan alkollü içeceklerin tedariki;

8) Satış sözleşmesinin imzalanması sırasında fiyatı üzerinde uzlaşılan, teslimatı yalnızca 30 gün sonra yapılabilen ve gerçek değeri, tüccar tarafından kontrol edilemeyen piyasa dalgalanmalarına bağlı olan alkollü içeceklerin tedariki;; 

9) Müşterinin acil onarım işlemleri veya bakım gerçekleştirmek amacıyla tüccardan özel olarak ziyaret talep ettiği sözleşmeler. Bu tür bir ziyaret sırasında tüccarın tüketici tarafından özel olarak talep edilen hizmetlere ek hizmetler sağlaması veya bakım veya onarımı gerçekleştirirken kullanılan yedek parçalar dışında mal sağlaması durumunda, feragat hakkı bu ek hizmetler veya mallar üzerinde geçerli olacaktır;;

10) Teslimat sonrasında mührü açılmış olan mühürlü ses veya mühürlü video kayıtlarının ya da mühürlü bilgisayar yazılımının tedariki;

11) Bu tür yayınların tedarikine yönelik abonelik sözleşmeleri dışında, gazete, mecmua veya dergi tedariki;

12) Genel müzayedede sonuçlandırılmış sözleşmeler;

13) Sözleşme uygulama için belirli bir tarih veya dönem belirtiyorsa ikamet amaçlı olmayan konaklama olanağının, mal ulaşımının, araç kiralama hizmetlerinin, yiyecek içecek hizmetlerinin veya dinlenceye yönelik faaliyetlerle ilişkili hizmetlerin sağlanması;

14) Uygulama, tüketicinin önceden verdiği açık izni ve dolayısıyla feragat hakkını kaybettiğine dair onayı ile başlamışsa somut bir ortam üzerinde tedarik edilmeyen dijital içeriğin tedariki. 

 

§ 9

Malların satış sözleşmesiyle uyumsuzluğu (Müşteri Şikayetleri

1. Satıcı konumundaki Hizmet Sağlayıcı, Tüketici tarafından satın alınan Mal Satış sözleşmesi ile uyum konusunda Tüketiciye karşı yükümlüdür.

2. Mallara yönelik olarak Satış Sözleşmesiyle uyumsuzluğa dayanan şikayetler doğrudan yazılı olarak Hizmet Sağlayıcının adresine veya e-posta üzerinden gönderilebilir.

3. Tüketicinin Mallara yönelik olarak Satış sözleşmesiyle uyum sorunları olduğunu belirlemesi durumunda Tüketici, ilgili Malları bir uyumsuzluk açıklaması ile birlikte Hizmet Sağlayıcıya göndermelidir.

4. Şikayet sürecini kolaylaştırmak adına satın alma kanıtının eklenmesini öneririz.

5. Tüketici, tanımlanan Mallara yönelik olarak Satış sözleşmesi ile ilgili uyum sorunu hakkında, bu uyum sorununun belirlenmesini izleyen 12 ay içinde bildirimde bulunmakla yükümlüdür. Bununla birlikte, Hizmet Sağlayıcıların Malların Satış sözleşmesiyle uyumsuz olması konusundaki yükümlülüğü maksimum olarak Malların teslimini izleyen iki yıl boyunca geçerlidir.

6. Hizmet Sağlayıcı, her şikayeti 14 gün içinde işleme almayı taahhüt eder.

7. Bir sipariş değerlendirildikten sonra, Satıcı ve Tüketici, e-posta yoluyla veya yazılı olarak, Malların onarımı veya değişimine yönelik şartları belirleyecektir.

8. Onarımın veya değişimin mümkün olmadığı durumlarda Alıcı, kusurlu ürün için fiyat indirimi veya para iadesi talep edebilir.

 

§ 10

Hizmet sözleşmesinin feshi

1. Müşteri, ilgili bir beyan göndererek neden belirtmeden ve özellikle de bu beyanı Satıcının adresine e-posta yoluyla veya yazılı olarak ileterek Hizmet sözleşmesini feshedebilir.

2. Tüketici olan Müşteriler için Hizmet Sağlayıcı, Hizmet Alıcısının Hizmet Şartlarını büyük ölçüde veya sürekli olarak ihlal etmesi ve özellikle de yasa dışı içerik sağlaması halinde, ilgili bildirim süresi dahilinde ihlalleri sonlandırma veya kaldırma talebine uymaması durumunda Hizmet sözleşmesini feshedebilir. Hizmet Şartlarının ihlalinin objektif ve yasa dışı olması gereklidir. Bu gibi bir durumda Hizmet sözleşmesi, Hizmet sağlayıcının Hizmet Alıcısına fesih bildirimi göndermesinden 14 gün sonra sona erer.

3. Tüketici olmayan Hizmet Alıcıları için, Hizmet Sağlayıcı hemen geçerli olacak şekilde ve herhangi bir neden belirtmeden Hizmet Alıcısına ilgili beyanı göndererek bir Hizmet sözleşmesini feshedebilir.

 

§ 11

İhtilafların çözümlenmesis

1. Hizmet Sağlayıcı ile Tüketici olan bir Müşteri arasında çıkabilecek olası ihtilafların çözümlenmesi, ilgili Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümleri doğrultusunda yetkisi bulunan mahkemeler tarafından hükme bağlanacaktır.

2. Hizmet Sağlayıcı ile Tüketici olmayan bir Müşteri arasında çıkabilecek olası ihtilafların çözümlenmesi, Hizmet Sağlayıcının kayıtlı adresi üzerinde yetkisi bulunan bir mahkeme tarafından hükme bağlanacaktır.

 

§ 12

Bireysel müşteri

Müşterinin kişisel bilgileri, söz konusu kapsamda yasal hükümler ve özellikle de Kişisel Verileri Koruma Yasası da göz önünde bulundurularak, Gizlilik Politikası ile tanımlanan ilkeler doğrultusunda Hizmet Sağlayıcı tarafından işlenecektir.

 

§ 13

Nihai hükümler

1. Tüketicinin Hizmet Şartlarının hükümlerini müzakere etme hakkı mevcuttur. Bu doğrultuda, müşteri geleneksel posta veya e-posta üzerinden Hizmet Sağlayıcı ile ieltişime geçmelidir .

2. Burada düzenleme altına alınmayan konularda, yürürlükteki düzenlemeler geçerli olacaktır.

3. Müşteriler, Mağazanın ana sayfasında bulunan bir internet bağlantısı üzerinden istedikleri zaman ve ücretsiz olarak Hizmet Şartlarına erişebilir ve bu şartların çıktısını alabilir.

4. Mağaza tarafından sağlanan Mallara ilişkin bilgiler ve özellikle bunlara yönelik açıklamalar, teknik ve operasyonel parametreler ve fiyatlar, sözleşmenin imzalanmasına yönelik bir davet teşkil eder.

5. Çevrimiçi Mağaza kapsamında sunulan içeriğe ve özellikle fotoğraflara, Malların açıklamalarına ve kategorilerine, Mağaza adına, Hizmet Sağlayıcının ve Malların üreticilerinin ticari markalarına ve de bunların bileşen parçaları olan grafik işaretlerine yönelik münhasır hakların yanı sıra veritabanlarının kapsamındaki haklar yasalar kapsamında korumaya tabidir ve Hizmet Sağlayıcının ilgili sözleşmeler imzaladığı Hizmet Sağlayıcıya veya söz konusu varlıklara aittir. Hizmet Sağlayıcının izni olmadan Mağazanın herhangi bir öğesinin kopyalanması veya başka şekilde kullanımı yasaktır.

 

Model feragat formu:


Tarih
Esentepe Mah. Ecza Sok. Pol Center C Blok 4 1 Sisli
Istanbul
Türkiye
+90 212 900 48 30
e-mail: [email protected]

Aşağıdaki mallara yönelik satış sözleşmemden/aşağıda yer alan hizmetin sağlanmasından feragat ettiğimi bildiririm:

  1. Sipariş tarihi/teslim alma tarihi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. Tüketicinin adı: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  3. Tüketicinin adresi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tüketicinin imzası
(yalnızca bu form kağıt üzerinde tebliğ edilmişse).